Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Namen Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine Joy4Jump.com je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov (v nadaljevanju tudi »kupci« in »potrošniki«) spletne trgovine Joy4Jump.com (v nadaljevanju »spletna trgovina« in »ponudnik«) pri uporabi spletne strani, naročanju, nakupu in prodaji blaga, ki je na voljo v spletni trgovini ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik in je opravila nakup na spletni strani https://Joy4Jump.com.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga/storitev, ki je na voljo v spletni trgovini. Nakup opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini ažurira ter se pogosto in hitro spreminja. Ponudnik si prizadeva zagotoviti dovolj jasne in dovolj temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajanih artiklov/storitev.

Soglasje obiskovalca spletne trgovine

Uporabo spletne trgovine (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne spletne, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne trgovine ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne trgovine ne uporabljate.

Pridružujemo si pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo tako, da novo različico objavimo na spletu.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno trgovino in vse njene posamezne dele, kot so razdelki in podstrani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Pravice uporabnika spletne trgovine

Uporabnik lahko kadar koli zahteva potrditev, ali ponudnik obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga.

Podatki o ponudniku

Numerološko in drugo svetovanje, Alenka Škrabec s.p.

Prečna pot 1, Dragomer

1351 Brezovica pri Ljubljani

Davčna številka: 27586120

Matična številka: 6491162000

TRR: SI56 6100 0000 6296 229

Kontakt in komunikacija

Če imate glede naše ponudbe ali uporabe spletne trgovine, dodatna vprašanja ali samo potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate:

Elektronski naslov:  alenkaskrabec@gmail.com

Komunikacija

Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev za komunikacijo na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
  • pošiljatelj bo jasno razviden; različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Ponudba

Ponudba v spletni trgovini zajema dostop do video vsebin. Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če je v pravnem sporu s ponudnikom v povezavi z nakupom prek spletne trgovine, ob preteklih zlorabah sistema spletne trgovine ali pretekli zlorabi pravic skladno s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in ne vsebujejo DDV, ker ponudnik ni davčni zavezanec v skladu z 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Popust pri posameznem artiklu in kode za popust se ne seštevajo. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za ponudnika in kupca. Slike v spletni trgovini so simbolične.

Postopek nakupa

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Artikle/storitve lahko izbirate in naročate s seznama artiklov v spletni trgovini.

Postopek nakupa je preprost in ga opravite v šestih glavnih korakih na zaslonih:

  1. Izbira produkta
  2. Vnos zahtevanih podatkov potrebnih za udeležbo na tečaju (ime, priimek, ime psa, starost psa, elektronski naslov in facebook uporabniško ime)
  3. Vnos morebitnih kod za popust – Kode za popust vam prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene. (Navodila za uporabo: Izberite produkt, ki ga želite kupiti. Nad polji za vnos zahtevanih podatkov izberite »Koda za popust«, kamorvnesete veljavno kodo in pritisnite gumb »Uporabi«).
  4. Izbira plačila (kreditna kartica, paypal in plačilo na tranakcijski račun)
  5. Sprejem pogojev poslovanja
  6. Zaključek nakupa – s klikom na gumb »plačaj zdaj«ali »oddaj naročilo« zaključite postopek nakupa. Po zaključenem naročilu na spletni strani boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi pošiljke.

Potrditev nakupa

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ponudnika in kupca.

Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Odstop od pogodbe pri nakupu programov natančneje določa 43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov.

Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat. Kar pomeni, da v kolikor je potrošnik že dostopal do vsebin (v kolikor se je potrošnik s svojim uporabniškim imenom in geslom že vpisal na spletni strani) odstop od pogodbe ni možen.

Pritožbe in spori

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ponudnika in kupca.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav obrne na ponudnika prek elektronske pošte ali telefona.

Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da se bo v roku osmih delovnih dni odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljnje obravnave pritožbe.

Ponudnik se zavezuje, da se bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Zunajsodno reševanje potrošniškega spora

Ponudnik za razmerje, izhajajoč iz teh splošnih pogojev, ne priznava izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnih za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z zakonodajo s področja zunajsodnega reševanja potrošniških sporov.

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se bomo trudili izpolnjevati našo dolžnost in vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

V petih delovnih dneh bomo potrdili, da smo prejeli pritožbo ter vam sporočili, kako dolgo jo bomo obravnavali in vas vseskozi obveščali o poteku postopka.

Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si bo ponudnik prizadeval po svojih najboljših močeh, da se bofo morebitni spori rešili sporazumno.

Varovanje osebnih podatkov prejetih za potrebe poslovanja spletne trgovine

Ponudnik obdeluje osebne podatke, ki jih prodobi za potrebe realizacije naročila skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Več informacij v zvezi s tem je navedeno v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Kupec spletne trgovine lahko kadar koli zahteva potrditev, ali ponudnik obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga.

Upravljalec bo ob uveljavljanju uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika. Če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, pa obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje preostalih pravic bo upravljalec zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ponudnik obdeluje osebne podatke za objavo na spletnih mestih ponudnika, spletni trgovini, za objavo na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube); na promocijskih materialih ponudnika ter za namene promocije in marketinga ponudnika. Dostop do osebnih podatkov imajo le zaposleni in partnerska podjetja. Podatke lahko uporabljajo le v obsegu, ki ga predvidevajo splošni pogoji in nikoli v osebno škodo ali žalitev podpisane osebe.

Kadar koli lahko od ponudnika zahtevate:

– izpis svojih osebnih podatkov, ki jih ponudnik uporablja,

– popravke in dopolnitve osebnih podatkov v obsegu, ki ga predvidevajo splošni pogoji,

– posredovanje poročila za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je ponudnik uporabljal,.

– vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP1-1,

– izbris vseh svojih podatkov.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se vrši v skladu z Uredbo GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679. Ponudnik, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo. Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali izven procesov dogovorjenih znotraj splošnih pogojev. V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na upravitelja osebnih podatkov.

Odveza odgovornosti

Potrudili se bomo zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na naši spletni strani oziroma v spletni trgovini. Kljub temu pa lahko pride do sprememb tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega.

Končne določbe

Ponudnik si pridružuje pravico kadar koli spremeniti pogoje poslovanja.

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani ponudnika.

Uporabnik mora pred oddajo naročila pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa blaga.

Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati dne 1.9.2022.

Back to Top